Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

06/07/2018

du tre trafaj poemoj- kiujn mi povus diri

kiuj metas onin en marojn da meditadoj


« Soleco havas dornojn       [tio facile kompreniĝas, mi pensas]
Mi tre amas la solecon
ĉar ĝi similas al rozoj. »
(Angel arquillos)
ne nur pro la dornoj, soleco estas stato kie eblas flari parfumojn de aĵoj ne flareblaj alimaniere,.
Do ankaŭ mi povas diri tiun poemon

 

ankaŭ :


« Sub olivarb'
amoras mi
kun mia am' »
(Angel arquillos)
videble ĝi ne aludas al vera amorado (kvankam tio estas bona kaj laŭdinda ! Mi tre ŝatas kaj alte metas lian poemon « Bela momento ») sed estas ludo kun la am' , ia Valery-a eble, la am' kiun povas naski la vido de folioj de olivarbo, aŭ simila loko. Speco da pleneco kaj transcendo de amo.

 

 

(Estu afablaj, bv. lernu vi ilin parkere ! poemoj estas faritaj por ilin lerni parkere, tiuj, kiuj ne indas esti lernitaj parkere, ankaŭ ne indas esti legitaj !)

 

 

21/06/2018

Sed nun por mi "vivo" estas maldolĉa kanto

neniam, neniel estas vivo, nek mondo, ĉio povas estis de jam rigardata kiel mortinta, de ĉiam kaj por ĉiam.

 

Maldolĉa kanto

Ekiri, kiel la migruloj!
Sen cel', sen hejmo vagi, sola
Ne turnu sin plu la okuloj
Al la ĉielo senkonsola.

Nur ridi belon, la naivan,
De la printempa floroĉarm',
Kaj lipon havi sensoifan,
Avare ŝpari je la larm'.

Rezigni pri ja vana lukto
(Feliĉon ankaŭ venk' ne portos),
Rezigni pri la amvolupto
(Sciante, ke ĝi mortos).

Ne lasi plu, ke min ektentu
Am' de virino, de amiko
(Brilega aĵo, sed, atentu,
Dissaltos kiel sapveziko).

Kaj se esper' sin montrus, rava,
Ne kapti ĝin per mano trema,
Ĉar ĝi ne estas ŝnuro sava,
Araneaĵ' nur, ŝiriĝema.

Kaj iri plu, sen cel', sen fido,
Sen idealoj, sen deziro,
Sur vangoj sen la ŝmink' de rido
Kaj pri la mort': kun ŝultrotiro.

Kalman Kalocsay

 

dialogue avec moi

- vus n’aimez pas les dravidiens ? Les tamils ?

- quelle importance ? Ils vont tous mourir.

- et alors qu’est-ce qui a de l’importance ?

- mais rien bien sûr !

- c’est triste !

- ouais, sans doute,

mais ça aussi ça n’a aucune importance.

27/04/2018

il fallait s'y attendre - vu le régime de terreur anti-hommes qu'on installe - et le totalitairsme commercial capitaliste,voilà BRAVE NEW WORLD (en pire !)

Il fallait s’y attendre !!! les psychopathes féministes ayant transformé pour les hommes (le sexe masculin) le flirt en un parcours dans un champs de mines, pire ! Un danger mortel pour toute la vie, une épée de Damoclès les menaçant pratiquement de mort, ou pire, sans limitation pour toute leur vie, quelqu’un a dit que désormais il ne sera plus possible d’accepter de « coucher » avec une femme à moins qu’elle ne vous aie signée préalablement un document notarié, certifiant qu’elle est d’accord, et avec liste exhaustives des conditions et limites éventuelles, clairement détaillées, et que la mise en pratique des « relations » (qui dans ces conditions n’auront plus rien à voir avec de l’amour ni avec des relations humaines!) devront obligatoirement avoir lieu devant témoins, qui signeront par la suite !!

eh oui ce n’est pas un gag ! on y arrive, et bien entendu ça commence dans les pays le plus totalitaires et inhumains d’Europe, et bien entendu des pays d’origine protestante, à savoir la Norvège et les Pays-Bas :

 

Programeto promesas “kontrakton” por seksumado

Norveglando planas plibonigi sian "leĝon kontraŭ seksperforto", kaj

tio instigis, ke nederlanda ekfirmao kreis programeton – por poŝtelefonaparato – kiu ebligos al

la homoj laŭlege konsenti pri seksumado.

La programeto “LegalFling” ebligas al la uzantoj “agordi” multnombrajn trajtojn priiliaj preferoj kadre de seksrilatoj, kaj registras tion je ia koncerna jura agordo. Uzante la teĥnologion “blockchain” (tiun de la pagosistemo Bitmono), la programeto estas tute imuna kontraŭ nerajtigitaj ŝanĝoj. okazi post tri semajnoj. Atendante aprobojn de Apple ( iOS ) kaj

Google ( Android ), la surmerkatigo de LegalFling estas planata por

 

Et comme tout ça (plus divers autres facteurs sociaux, comme la culture « bourgeoisiste » consumériste et cadre-sup carriériste) va faire à peu près disparaître l’hétérosexualité normale, les humains ne vont plus faire d’enfants (ce qui est le but!) la porte sera ouverte à un nouveau marché « juteux » pour les grands « groupes » capitalistiques (et pour une plus grande maîtrise des eugénistes totalitaires par ailleurs).

Un article du 21/1/2018 montre combien on va vers la commercialisation (et donc la totalitarisation) de la reproduction humaine, tu vois c’est bien ce qu’il cherchent, dans le cadre du NWO, la toute puissance totalitaire du grand capital.

 

Seksrilatoj perdos signifon Almenaŭ por generi idojn, seksrilatoj baldaŭ povus fariĝi superfluaj, opinias usona bioetikisto. Kiel konsekvenco el evoluoj en la genetiko kaj en la

esplorado pri praĉeloj li antaŭvidas la finon de la natura generado de infanoj.

Henry T. G REELY

publikigis libron kun la titolo " La fino de seksumo " por atentigi ke ni ne vere

perceptas ke la homaro staras ĉe la sojlo de granda ŝanĝiĝo, nome direkte al nova medicino de

genero.

Temas pri progresoj en du esplorkampoj: Esploro de praĉeloj kaj genetiko. Ĉe musoj

oni jam sukcesis igi el haŭtoĉeloj praĉelojn - kiuj sekve estas pludisvolveblaj al spermo kaj

ovoĉeloj kaj ankaŭ al idoj. Aliflanke la genaro de pluraj embrioj relative rapide povas esti analizata pri konataj genmalsanoj aŭ riskoj. La prezoj por tiaj analizoj verŝajne

plu malaltiĝos.

La konsekvenco de tio ne estos iuj superbeboj sed iom pli sanaj infanoj. Nome oni havos la laŭeble plej sanan infanon, elektitan el centoj da embrioj de la sama

paro kaj faritan el simplaj specimenaj ĉeloj. Kaj tio okazos ne nur sen koito, sed tute sen

2018-01-21

naturaj spermo kaj ovoĉeloj. Kaj kun potenciale multaj zorgoj kaj sanriskoj malpli, por kaj la patrinoj kaj la infanoj.

Kaj tio ne egalos al genetike tajlorataj idoj: Se ambaŭ gepatroj havas bluajn okulojn, ili

tamen ne ricevos infanon kun brunaj okuloj. Aŭ infanon kiu estus multe pli granda, pli bela aŭ

pli inteligenta ol la gepatroj mem - io tia estus multe pli granda paŝo el socia kaj

medicina vidpunktoj, diras la aŭtoro. Kaj tial tio ankoraŭ dum longa tempo ne okazos -

tute sendepende ĉu tio teknologie eblus. Sed li ja celas simple la plivastigon de la hodiaŭ

jam praktikata fekundigo en vitro. "Al nefekundaj paroj, kiuj deziras infanon,

oni verŝajne koncedus sen granda diskuto la eblecon por tio", kredas la profesoro pri

bioetiko. Ĉar - se la metodo estas konsiderata sekura - tio ne estas granda

paŝo: Kial halti ĉe certaj formoj de nefekundeco se disponeblas solvo - kaj se

principe tiam okazas la samo kiel ĉe la envitra fekundigo.

Samtempe la procedo eĉ precipe por virinoj estus multe malpli pena kaj malpli danĝera

por la sano. Ne plu necesus hormona kuracado. Oni bezonus nur kelkajn

haŭtĉelojn. El racia vidpunkto do estas kelkaj argumentoj por tio, li opinias. Sed

samtempe en tiu malgranda diferenco kaŝiĝas revolucia potencialo. Subite virinoj -

kaj same viroj - povus fariĝi gepatroj multe pli malfrue kaj kun malpli da riskoj,

eventuale samseksaj paroj povus generi komunajn infanojn, kaj kelkaj ĉeloj sufiĉus

por igi iun nedezirate patro aŭ patrino. La homoj kompreneble devas konatiĝi kun la nova metodo por kompreni kaj akcepti ĝin.

"Kiam la unua infano tiel generita naskiĝos, tiam estos tro malfrue por trankvila diskuto.

Tiam regos ŝoko, tiam aperos emociaj reagoj, registaroj rapide enkondukos novajn leĝojn

sen esti bone pripensintaj ĉion", li diras.

 

http://miiraslimake.hautetfort.com/archive/2013/12/14/une...

http://miiraslimake.hautetfort.com/archive/2013/12/17/la-...

http://miiraslimake.hautetfort.com/archive/2015/01/30/ce-...

http://miiraslimake.hautetfort.com/archive/2014/02/07/la-...

 

17/04/2018

plej bela, kaj fundamenta rakonto

Valeur fondamentale

MIRCEA ELIADE, l’une des nombreux écrivains roumains ou d’origine roumaine à avoir écrit en français (avec Ronsard - oui ! Ronsard était issu d’une famille de soldat venu de roumanie annobli sous Charles V ils ont francisé leur nom en Ronsard et se sont fixés en Touraine !  - Anna de Noaïlles, Ionesco, Cioran), Mircea Eliade né en 1907 (et mort…) raconte dans son autobiographie ce moment inoubliable, fondamental, si beau, et tragique:


El membiografio de la rumandevena fama fakisto pri historio de religioj Mircea ELIADE:

Mi pensas, ke mi estis kvar- aŭ kvin-jara, kaj mi estis alkroĉita al la mano de la avo dum ni piediris laŭ la  Granda Strato iun vesperon, kiam mi rimarkis inter la pantalonoj kaj roboj preterpasantaj nin knabineton ĉirkaŭ miaaĝan, ankaŭ ŝi tenantan la manon de sia avo. Ni profunde gapis reciproke en la okulojn de la alia, kaj post kiam ŝi preterpasis, mi turniĝis por rerigardi ŝin, kaj rimarkis ke ankaŭ si haltis kaj turnis la kapon ; Dum pluraj sekundoj ni fiksrigardis unu la alian ĝis niaj avoj tiris nin laŭ la strato. Mi ne scias kio okazis al mi ; mi nur sentis, ke okazis io eksterdinara kaj decidiga; Fakte tiun saman vesperon mi malkovris ke sufiĉis al mi bildigi la vidindaĵon sur la Granda Strato por igi min gliti en staton de feliĉego ĝis tiam nekonita, kaj kiun mi povis plilongigi senfine. Dum la sekvintaj monatoj, mi revokis tiun bildon minmume kelkfoje tage, precipe antaŭ endormiĝi. Mi sentis la tutan korpon rigidigi, kaj tuj poste la aĵoj ĉirkaŭ mi malaperis. Mi restis ŝvebi, kvazaŭ en nenatura sopiro plilongigita senfine. Dum jaroj la bildo de la knabino sur la Granda Strato estis speco de sekreta talismano por mi, ĉar ĝi permesis al mi rifuĝi tuje en tiun fragmenton de nekomparebla tempo. Neniam mi forgesis la vizaĝon de tiu knabino: ŝi havis la plej grandajn okulojn kiujn mi vidis, nigrajn, kun enormaj pupiloj. Ŝia vizaĝo estis palbruna kaj aspektis eĉ pli tia pro la nigraj bukloj falantaj gis ŝiaj ŝultroj. Ŝi estis vestita lau la tiutempa infan-modo : malhelblua bluzo kajruĝa jupo. Dum multaj jaroj poste mi estis surprizita ĉiufoje kiam mi hazarde vidis iun surporti tiujn du kolorojn.
En tiu jaro – 1911 aŭ 1912 – mi pensa, ke mi restis en Tecuci dum tuta monato. Mi serĉis tiun knabinon sur ĉiu strato laŭ kiu mi iris kun la avo, sed vane. Mi neniam revidis ŝin.

 


maintenant, et cet instant, et la petite fille, et le petit garçon devenu intellectuel vieux et célèbre, sont morts et disparus à jamais dans "le néant vaste et noir" ......

03/01/2018

en normala mondo tiu libro ne estus utila

en normala mondo tiu libro ne estus utila ! ĉar en normala mondo la gazetistoj estus farintaj sian laboron kaj estus irintaj tien, kaj raportintaj, honeste, pri kio okazis, kaj estus raportitaj - honeste ! - tion, kion la tieaj loĝantoj diras ! Sed ĉar nun la misinformado propagando kaj mensogo ne plu estas en la kolonoj de la Pravda sed en tiuj de la amaskomunikiloj de okcidento, ĉar nun en Francio la gazetistoj estas, kiel diris iu "ĉu putinoj, ĉu senduguloj", devis du maljunulinoj (el tiuj unu esperantistino poliglota) iri en Krimeon, kaj en la malfeliĉan urbon Odeso, kaj rakonti tion, kion ili tie vidis, kaj aŭdis.

Ili el tiu vojaĝo eltiris libron, franclingvan, kiun nun danke al la eldonoj de MAS (Monda Asembleo Socia) povos esperantistoj de ĉiuj landoj legi en la internacia lingvo ! La libro "Sovetunio dudek jarojn poste - reveno el Ukraino en milito" aĉeteblas per la libroservoj de UEA, de FEL (nur kreditkarto aŭ ĝiroj), de SAT-amikaro (pageblas tie per ĉeko), ankaŭ rekte al S-ro Lutermano en Kubo, eĉ pere de amazon http://www.amazon.com/USSR-Dudek-Jarojn-Poste-Ukrainujo/d...

 
kaj nun plian libron mi esperantigis, se vin interesas politikaj temoj ne maltrafu ĝin Bernard Friot kiel la ovo de Kolombo malfermas por ni novajn perspektivojn, kiuj povos alporti al ni socialan liberon :
kompreneble tiujn ligilojn mi donas nur ke vi povus informiĝi, ĉar estas pli bone - kaj malpli kosta ! - mendi tiun libron per SAT-amikaro aŭ alia normala Esperantista libroservo !!
 
parenteze, ne preteratentu tiun eldonejon, kaj ties multaj eldonitaj libroj, malfacile akireblas aliloke, vi trovos ĉi tie la listo de jam aperigitaj libroj ĝis fino dejanuaro 2017 http://mas-eo.org/spip.php?article608
 13/12/2017

pri Esperanto 11 - sa merveilleuse créativité

Souvent on invoque la miraculeuse créativité de l’Esperanto, …. Mais quand on est amené à donner des exemples on reste coi n’ayant aucun exemple en tête tout juste prêt, et c’est vous l’avouerez éminemment regrettable ! Donc voici stocké ci-dessous des exemples concrets à citer dans les cas de besoin :

Alvaste disdirektitajn

gesolaj (c’est à dire « enfin seuls ! » , on peut traduire par « tout les deux » !)

kukolide ( à la manière d’un jeune coucou dans le nid de ses « parents » parasités, qui grandit jusqu’à prendre toute la place, donc s’emploie par exemple pour une préoccupation qui fini par envahir toute la pensée, ne lui laissant plus le loisir de penser à autre chose) (far FRANCIS)

la balailaj klopodoj (far SCHWARTZ)

perdita somerulo (parolante de papilio en aŭtuno far Edmond PRIVAT)

serĉi ĉian tukon ( chercher, sans doute désespérément, ou frénétiquement, n’importe
quel tissu, qui puisse servir de chiffon en l’occurrence) (far BOULTON)

enlitiĝema virino ( je suppose que vous avez compris ! l’équivalent, en plus imagé de
« amoremaj viroj ») (far FRANCIS)

mokrido disfendaĉas lian buŝon (en Rotkviĉa traduko de CEZARO)

toleri tiujn satanajn aferaĉojn (en Rotkvĉa traduko de CEZARO)

bojege (parlant d’un chien de garde, en Rotkvic^a traduko de CEZARO)

frotbruo de piedoj

li pantoflis kuirejen (far Edmond PRIVAT)

tradenti la malmolan vorton (en Rotkviĉa traduko de CEZARO)

fingri per elverŝita vino sur la tablo (dessiner sur la table avec son doigt)

moviĝantaj reklamoj brilis kaj malbrilis (il s’agit d’enseignes lumineuses qui s’allument et s’éteignent) (far NEMERE)

ŝia voĉo estis fabelrakontanta kaj maldolora (= douce, agréable, comme un baume, etc)

ĉe la pordposto, ŝi ĉeestis kaj malĉeestis ( =elle était là, et elle n’était pas là) (far NEMERE)

Theo strebis malaŭdi la tekston (far NEMERE)

ĉifonaspektulo (far Donald Broadribb)

fiuze

rekomfortiĝi (= parlant d’un chat qui se recouche à son aise)

kleriĝemulo

junula henemo (Probal Daŝgupto) (=la tendance de la jeunesse à hennir d’enthousiasme comme de jeunes poulains)

Li helpis sian edzinon supren

« Bonan nokton » ili bruis supren. (Austin)

« Li estas tujfara homo » (Goncharov)

« nenian priideon pri tio mi havas » (=je n’en ai aucune idée)

vivo peralmoza (=une vide de mendicité)

tielas (ainsi est …..) kielas (comment est…)

la tiulingvanoj (= ses locuteurs)

fortbrilula (Probal Daŝgupto)

la porŝtonuloj (= les partisants de la pierre)

Kaj laste sed ne balaste : Nia sinteno al Esperanto estas tro pria kaj ne sufiĉe pera (traduction libre : on passe trop de temps à parler de l’Espéranto et pas assez à s’en servir !)
Esperanto estas denaske, kaj laŭdifine, invito konatiĝi kun la alia.

ekkonstatoj

ekpaliĝoj (« à l’heure où blanchit la campagne » ou plutôt encore avant les premières lueurs qui annoncent le jour)

 

ah ! un dernière traduction extrémement utile, car je ne savais pas du tout comment traduire ça (vous si ?), et c'est une notion iremplaceable et indispensable, comment dit-on en Espéranto "vieux-rose" ?

sekrozkolora

02/10/2017

libroj eldonitaj de MAS (Monda Asembleo Socia) la LIBROJ de eldonoj de MAS

La Monda Asembleo Socia (MAS) kaj ĝiaj libroj en januaro 2017
de Vilhelmo Lutermano  
22a januaro 2017

MAS estas asocio fondita en la jaro 2005 de Esperantistoj kiuj, ins­piritaj de la arti­koloj de la gazeto Le Monde diplomatique en Esper­an­to (http://eo.mondediplo.com) – reta, laŭokaze ankaŭ papera – volas ne nur legi, sed an­kaŭ dis­kuti kaj agi.

Ĝi estas strikte bazdemokratia, travidebla (por siaj mem­b­r­oj), pro­gres­ema orga­ni­z­aĵo, kiu funkcias nur pere de ret­po­ŝ­to kaj In­terreto. Ĝi parto­pre­n­as en la Mondaj kaj laŭeble regionaj Forumoj kaj referencas en sia statuto por sia agado tekstojn kunigitajn en la ĉi tie listigita libro “Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj …” (n-ro 10 en la sekva librolisto). Aliĝo kaj membreco estas senpagaj.

Ĝia retejo : http://mas-eo.org enhavas ĉiujn inter­e­s­ajn in­for­mojn pri MAS, kaj krome multajn legind­ajn artikolojn, tra­dukit­ajn aŭ memverkitajn de la membroj.

Ĉiu membro rajtas ne nur publikigi en la retpaĝo de MAS siajn tekst­ojn, sed ankaŭ publikigi librojn en la eldonejo de MAS, kondi­ĉe ke li havas aŭ trovas la rimedojn por presado ‒ ĉar aliĝo kaj membreco estas senpag­aj, MAS ĝenerale ne disponas pri la rimed­oj pagi al verkemuloj la eldonad­on de libroj.

Tamen, ĝis nun eldoniĝis jam pluraj libroj ‒ jen en la vico de ilia apero :

1. ‒ C. F. Ramuz : Aline (novelo de la franclingva svisa aŭtoro en tra­du­ko de nia fama René de Saussure, reeldonita post la unua eldono en 1911), MAS, 2007, 127 p., ISBN 918-2-9529537-0-2 (elĉerpita. 2-a eldono vidu n-ron 127)

2. ‒ Arturo Ŝniclo : Rondo (Dek dialogoj) ; La fianĉino (Skizo), kun eseo pri verkoj de Ŝniclo de Hartmut Scheible, trad. de Vilhelmo Lu­termano, MAS, 2007, 127 p., ISBN 918-2-9529537-2-6

3. ‒ Karlo Markso : Salajro, prezo kaj profito (pre­le­go pri baz­aj eko­nomiaj feno­menoj antaŭ interna­ci­aj delegitoj de la lab­o­rista mova­do), trad. de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2007, 59 p., ISBN 978-2-9529537-1-9 (elĉerpita, 2-a eld. sub 159)

4. ‒ Kubaj infanrakontoj, trad. de Jozefo de Jesús Campos Pa­checo kun ilustraĵoj de Danny Daniel Perey­ra, MAS, 2007, 120 p., ISBN 978-2-9529537-4-0

5. ‒ GBEGLO Koffi : Esperantujismo, MAS, 2008, 72 p., ISBN 978-2-9529537-5-7 (elĉerpita, vd la 2-an eldonon sub n-ro 171)

6. ‒ Johano Besada : Eseoj, MAS, 2008, 92 p., ISBN 978-2-9529537-3-3

7. ‒ [Karlo Markso] Markso hodiaŭ — Nerefuteblaj citaĵoj, trad. de Vil­helmo Luter­ma­no, MAS, 2008, p. 91 p., ISBN 978-2-9529537-8-8

8. ‒ Fidel Castro Ruz : Dialogo de civilizacioj (2 paroladoj), el­his­pan­ig­ita de Amparado Cisnero, MAS, 2009, 84 p., ISBN 978-2-9529537-7-1

9. ‒ Dominique Vidal kun Sébastien Boussois : Kiel Israelo elpel­is la palestinan­ojn 1947-1949, elfrancigis Vilhelmo Luter­ma­no, MAS, 2009, 361 p., ISBN 978-2-9529 537-6-4

10. ‒ Unuiĝintaj Nacioj : Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj, Univer­sala Deklaro de Hom­rajt­oj, Kon­sil­antaro pri Homrajtoj, Inter­nacia Traktato pri Eko­nomiaj, Soci-aj kaj Kul­turaj Rajtoj, Internacia Trakt­atoj pri la Civi­l­aj kaj Po­itikaj Rajtoj, Konven­cio pri la Rajtoj de la Infano, Konvencio pri la Rajt­oj de Handi­kapitoj, Protokolo pri abolo de mort­pu­no, Kon­ven­cio pri Indi­ĝenaj kaj Tribaj Popoloj ‒ trad. de Vilhelmo Lu­ter­ma­no, MAS, 2009, 230 p., ISBN 978-2-9529537-9-5

11. ‒ Karlo Markso : Dunglaboro kaj kapitalo, trad. de Vilhelmo Lu­termano, MAS, 2009, 44 p., ISBN 978-2-918300-00-7

12. ‒ Karlo Markso : Pri liberkomerco, kun antaŭparolo de Fre­de­riko Engelso, trad. de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2009, 52 p., ISBN 978-2-918300-02-1

13. ‒ Karlo Markso : Kritiko de la Gotaa Programo, kun antaŭ­paro­lo de Fre­de­riko Engelso, trad. de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 44 p., ISBN 978-2-918300-03-8 (13a. – 2-a eld. : 978-2-918300-21-2)

14. ‒ Eddy Raats : La longa vojaĝo. Travivaĵoj de etulo, MAS, 2009, 103 p., ISBN 978-2-918300-05-2

15. ‒ Dania Rodríguez García : Ni interŝanĝu ; La nova leter­por­tisti­no ; Du kaj la fantazio. Tri infanteatraĵoj. Elhispanigitaj de Jozefo de Jesús Cam­pos Pacheco kaj Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 112 p., ISBN 978-2-918300-04-5

16. ‒ Kien Ĉinio ? Dek-du analizoj el diversaj landoj kaj vid­punkt­oj. François Jullien : Ĉinscienco en sakstrato ‒ Ĉinio en la spegulo de Okci­den­to ; Manfred Szamei­tat : Sukcesa, sed ne socialisma ; Ingo Nentwig : Na­ciaj malplimultoj kaj politiko pri naciaj malplimultoj en la PR Ĉinio ; Barry Saut­man : Protestoj kaj separismo en Tibeto ; Michael Parenti : La mito de Tibe­to ; Enfu Cheng : Fundamentaj trajtoj de la socialisma merkat­ekonomio ; Jian Xinhua : Harmonia socio, salajrolaboro kaj klasbataloj ; Theodor Berg­mann : La socialisma disvolvo-strategio de la PR Ĉinio ; Rolf Berthold : Pri la interna kaj ekstera politiko de la KP de Ĉinio ; Li Bingyan : Ĉinio sub influo de la novliberalis­mo ; Helmut Peters : Popolrespubliko Ĉinio : 30 jaroj da reform- kaj mal­ferm-politiko ; Jean-Louis Rocca : Ĉu la ĉina meza klaso estas revolucia ? Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 142 p., ISBN 978-2-918300-06-9

17. ‒ Karlo Markso : La mizero de la filozofio, respondo al J. B. Pru­do­no : “La filozofio de la mizero” ; kun antaŭparoloj de Frederiko En­gelso ; Pri J. B. Prudono. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 196 p., ISBN 978-2-918300-08-3

18. ‒ Jörg Goldberg k.a. : Ekonomia krizo ‒ Analizoj n-ro 1, Jörg Gold­berg : La historia pozicio de la nuna ekonomia krizo ‒ pli da demandoj ol respondoj, Horst Hen- sel : La nomoj de la mono ‒ kontri­buaĵo al karak­terizo de la nuna kapitalismo, Harald Werner : Notoj pri la psiĥologio de la krizo, Sarah Wagenknecht : Brulfaristoj kiel fajro­brigado ‒ Kritiko de la krizmas­trumado, Elgerma­ni­g­oj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 57 p., ISBN 978-2-918300-09-0

19. ‒ Salim Lamrani (komp.) : La terorismo de Usono kontraŭ Ku­bo ‒ La Kuba Kvinopo, Howard Zinn : La radikoj de la politi­ko de Usono rilate Kubon, Noam Chom­s­ky : Kubo kaj Usono ‒ pres­kaŭ duon­jar­cento da teroro, William Blum : La nepardoneb­la revo­lu­cio, Michael Parenti : Agreso kaj propagando kon­traŭ Ku­bo, Piero Gleje­ses : Kubo, Afriko kaj la kvin kuban­oj, Ignacio Ra­monet : Miamo, nesto de teror-istoj, Salim Lam­rani : La Kuba-Uso­na Nacia Fondaĵo (KUNF) kaj la internacia terorismo, Leonard Wein­glass : La proce­so kontraŭ la Kuba Kvinopo, Wayne Smith : Trista paĝo en la histo­rio de usona juro, Saul Landau : Kvin kuba­n­oj en malliberejo : vikti­m­oj de la obsedo de Bush, Michael S. Smith : Raporto pri du proce­s­oj, James Petras : La Kvin Kuba­noj ‒ kandi­datoj por la Nobel-pre­mio, Jitendra Sharma : Veraj batalant­oj kontraŭ terorismo, Rikardo Alarcón de Quesada : La kazo de la Kvin ‒pruvo de la terorismo de Usono kon­traŭ Kubo, Gianni Miná : Historio kiun la amas­komu­nik­il­oj kaŝas ‒ la kvin kuban­oj, Nadine Gordi­mer : La homaro kiel ref­lekto de la justeco, tradukoj de div. MAS-anoj, MAS, 2009 tradukoj de div. MAS-anoj, 2009, 232 p., ISBN 978-2-918300-10-6

20. ‒ Elisée BYELONGO IŜELOKE : Eĥoj el Bembujo. Tradicio, rilatoj kun Banyamulenge, la gene­zo de la milito en Kongolando-Kinŝaso, kaj la dia­spo­ro rilate al Esperanto, MAS, 2009, 91 p., ISBN 978-2-918300-11-3

21. ‒ Oktobra Revo­lucio kaj la sekvoj. Moshe Lewin : La Oktobra Revo­lucio rezistas al la historio ; Hansgeorg Conert : Bazoj kaj evoluo de la so­vet­so­ cio ; Robert Steigerwald : Socialismo kaj ŝtato ‒ dek tezoj, elgerman­i­g­ita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2009, 48 p., ISBN 978-2-918300-07-6

22. ‒ Ekonomia krizo, Analizoj n-ro 2, Joachim Bischoff : La financ­krizo kaj alternativoj, Andreas Fi­sahn : Demokratia stirado de la ekonomio, Man­fred Sohn : Dek tezoj por sociigo de la cirkuladsfero, Lucia­no C. Mar­torano : Sociali­smo, sociigo, demokratio, Manfred Lauermann : La dialektika plan-ekonomio de Ĉinio ‒ respondo al la financkrizo, Elgermanigitaj de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2009, 81 p., ISBN 978-2-918300-12-0

23. ‒ La homo kaj lia naturo ‒ La bildo pri la homo en la kapital­isma socio kaj en marksismaj sciencoj. Lucien Sève : Ĉu la homo ? ‒ La mark­sa antro­po­logio kaj ĝiaj bazaj konceptoj, Werner Seppmann : Mond- kaj hom-bildoj ‒ Pri la formoj de ideologiaj potenc­reproduktado, Helga E. Hörz : Ĉu la hombildo krizas ? Hans-Peter Brenner : Biopsiĥosocia unuo homo ‒ kogna cerbesplorado kaj ties impulsoj por la marks­isma hombildo, Elgermanigitaj de Vilhel­mo­ Lutermano, MAS, 2009, 72 p., ISBN 978-2-918300-15-1

24. ‒ Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kriti­ko de la politi­ka eko­no­mio. Libro I : La pro­dukt­adprocezo de la kapitalo, Ĉapitroj unua ĝis naŭa, Elgermanigita de Vilhel­ mo Lu­termano, MAS, 2009, 381 p., ISBN 978-2-918300-13-7 (elĉerpita ; vd n-ron 68)

25. Karlo Markso ; Frederiko Engelso : Tezoj pri Fojerbaĥo ; Prin­ci­p­­oj de ko­munismo kaj aliaj verketoj, elgermanigitaj de Vilhelmo Lu­ter­ma­no, MAS, 2010, 62 p., ISBN 978-2-918300-17-5

26. ‒ Frederiko Engelso : La origino de la fami­lio, de la privata prop­rieto kaj de la ŝtato, elger­man­igita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 204 p., ISBN 978-2-918300-16-8

27. ‒ Arnold Petersen : Komentoj al la “Komu­nista Manifesto”, tra­du­k­is el la angla kaj kompilis T. Veder, (reviziita reeldono de la sama, S.A.T., Parizo 1933), MAS, 2010, 49 p., ISBN 978-2-918300-19-9

28. ‒ Ekonomia krizo, Analizoj n-ro 3 (2010), Werner Seppmann : Risko­kapitalismo ;, Richard Sorg : Domenico Losurdo interpretas Niĉeon ;, Chris­ti­na Kaindl : Subjektiveco en la krizo ; Harald Werner : La krizo en la ordina­ra konscio ; Christoph Butterwegge : Mondekono­miakrizo, evoluo de la so­cialŝtato kaj mal­riĉeco, Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2010, 80 p., ISBN 978-2-918300-22-9

29. ‒ Werner Seppman : Laboro kaj dialektiko ‒ Pri la emancip-hori­zonto de la Marksa pensado ; Harald Neubert : La “historia misio de la laborista kla­so” ĉe Markso kaj Engelso kaj la his­toria reale­co ; Hans Kölsch : Kubo ‒ Heinz Dieterich ‒ kon­traŭ­ece ; Otto Meyer : Teologio de liberigo ‒ ĉu etike­do-trompo aŭ paŝoj al emancipiĝo ? Eseoj el­ger­manigitaj de Vilhelmo Lu­ter­mano, MAS, 2010, 79 p., ISBN 978-2-918300-18-2

30. ‒ Adjévi ADJE : El togolanda saĝosako, MAS, 2010, 56 p., ISBN 9782-918300-20-5

31. ‒ Elmar Getto : Brazilo transe de piedpilko kaj sambo. Ger­man­igi­ta de Karl Weiss, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, ISBN 978-2-918300-25-0 (nur rete)

32. ‒ Ivan Efremov : La nebulozo de Andro­me­do, Scienc­fik­cia ro­ma­no, El la rusa tradukis Jurij Fin­kel, MAS, 2010, 403 p., ISBN 978-2-918300-24-3

33. ‒ Domenico Losurdo : Ĉu fuĝi el la historio ? La rusa kaj la ĉina revolucioj hodiaŭ, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 199 p., ISBN 978-2-918300-26-7

34. ‒ Maritza Gutiérrez : José Martí ‒ de kie kresk­as la pal­mo, MAS, 2010, 54 p., ISBN 978-2-918300-28-1 (1-a eld.)

34a. ‒ Maritza Gutiérrez : José Martí ‒ de kie kresk­as la pal­mo, MAS, 2016, 66 p., IS BN 978-2-36960-068-8 (2-a eld.)

35. ‒ Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kri­ti­ko de la politika eko­no­mio. Libro I : La produkt­ad­procezo de la kapitalo, Ĉapitr­oj deka ĝis dek­tria, Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 243 p., ISBN 978-2-918300-14-4 (elĉerpita, vd n-ron 68)

36. ‒ Kien la klimato ? Post Kopenhago kaj Koĉabambo, Eseoj kaj raportoj, Alexis Passadakis kaj Hendrik Sander : Konkuren­co en la forcejo Kli­mat­politikaj perspektivoj post la fiasko de Kopen­hago ; Hans-Jörg Schimmel : La ideologia dimensio de la CO2-diskuto ; Karl Hermann Tjaden : Kapital­mov­iĝo kaj klimata okaziĝo ; raportoj, tra­dukitaj de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2010, 59 p., ISBN 978-2-918300-31-1

37. ‒ Georgo Pleĥanov : Pri rolo de la persono en la historio, El la rusa tradukis Jurij Finkel, MAS, 2010, 59 p., ISBN 978-2-918300-36-6.

38. ‒ Karlo Markso : Pri la juda demando, elger­man­igita de Vilhel­mo Luter­mano, MAS, 2010, 49 p., ISBN 978-2-918300-29-8

39. ‒ Eddy Raats : Post la pluvo, pluvego, Tra­viv­aĵoj de jun­u­lo, MAS, 2010, ISBN 978-2-918300-34-2

40. ‒ Adebayo AFOLARANMI : Ronke, la ĵaluzulino, MAS, 2010, 85 p., ISBN 978-2-918300-35-9

41. ‒ Jozefo Ŝlejfŝtejno : Enkonduko en la stud­adon de Markso, En­g­el­so kaj Lenino, elger­manigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, (1-a eld. 2010, 271 p., ISBN 978-2-918300-27-4) 2-a eldono 2016, 282 p. ISBN 978-2-36960-050-3

42. ‒ Ivan Efremov : La Horo de Bovo. Sci­enc­fikcia romano, El la rusa tradukis Jurij Finkel, MAS, 2010, 573 p., ISBN 978-2-918300-37-3

43. ‒ Roger Martelli : La komunismo estas bona partio ‒ diru al ĝi JES, elfrancigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 80 p.

44. ‒ Karlo Markso : Kontribuaĵo al la kritiko de la hegela jur­fi­lozo­fio. Enkonduko ; Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekonomio. Antaŭparolo. Elgermanigitaj de Vil­hel­mo Lutermano, MAS, 2010, 36 p., ISBN 978-2-918300-38-0

45. ‒ Miriam Rodrígues ; ALVERA : Desegni la parkon, elhispanigis Jozefo de Jesús Campos Pacheco (porinfana pentrolibro), 28 p., ISBN 978-2-918300-23-6

46. ‒ Kien Afriko en la 21-a jarcento ? Le Monde diplomatique en Esperanto, MAS, 2010, 157 p., ISBN 978-2-918300-39-7

47. ‒ Paŭlo Popo : Ĉu sekso subfosas ? Maldekstraj teorioj de seksa liberiĝo kaj de malkonstruo de seksa identeco. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 80 p., ISBN 978-2-918300-41-0

48. ‒ Ŝtejgervaldo, Roberto : Komunistaj star- kaj disput-punktoj, elger­man­igita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2010, 151 p., ISBN 978-2-918300-40-3

49. - Jürgen Albohn : Teorio sen revolucia praktiko estas opio por la popolo ‒ Kritiko de la Wertkritik. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2010, 27 p., ISBN 978-2-918300-42-7

50. ‒ V. I. Lenin : Ŝtato kaj revolucio. La instruo de la marksismo pri la ŝtato kaj taskoj de la proletaro en revolucio. Tradukis el la rusa G. De­mi­d­juk, redaktis Jurij Finkel, MAS, 2011, 181 p., ISBN 978-2-918300-43-4

51. ‒ Unuiĝintaj Nacioj : Internacia Konvencio pri la protekto de la rajtoj de ĉiuj migraj laboristoj kaj de iliaj familianoj. Tradukita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 52 p., ISBN 978-2-918300-44-1

52. ‒ Karlo Markso kaj Frederiko Engelso : Manifesto de la Ko­mu­nista Partio en la tradukoj de Detlev Blanke (1990), Emil Pfeffer (1923), Arturo Baker (1908), (T. Veder [1933]) kaj la germana originalo, komp. Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 289 p., ISBN 978-2-918300-45-8

53. ‒ Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kri­ti­ko de la politika eko­no­mio. Libro I : La produkt­ad­procezo de la kapitalo, Ĉapitr­oj dekkvara ĝis dudekkvina, Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 359 p., ISBN 978-2-918300-30-4 (elĉerpita ; vd n-ron 68)

54. Gvidlibreto por kompreni la internaciajn migradojn, tradukita de Jeanne Marie Cash, desegnaĵoj de la tradukinto, Monda Asembleo Socia (MAS), 2011, 15 p., ISBN 978-2-918300-47-2

55. Miriam Rodríguez : Profiloj de Suno kaj Luno, elhispanigita de Jozefo de Jesús Campos Pacheco, kun desegnaĵoj de Danny Daniel Perera Gutiérrez, MAS, 2011, 30 p., ISBN 978-2-918300-46-5

56. Frederiko Engelso : Ludoviko Fojerbaĥo kaj la fino de la kla­sika germana filozo­fio, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 57 p., ISBN 978-2-918300.48-9

57. Georgo Dimitrofo : Raporto al la 7-a Kongreso de la Komunis­ta In­ternacio ; Ha­rald Neubert : La Kominterno en la 1930-aj jaroj kaj la koncep­to de unueco ; kun enkon­duko de Günther Judick, el­ger­manigitaj de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2011, 113 p., ISBN 978-2-918300-49-6

58. José María Arguedas : Yawar-festo (Sangofesto), Esperantigita de Franklin Montene­gro, MAS, 2011, 256 p., ISBN 978-2-918300-51-9

59. Ekonomia krizo n-ro 4. Joachim Becker : EU ‒ de la eko­nomia al la integriĝa krizo. Jörg Goldberg : La mondo de la du rapidoj. Elger­manigita de Vilhelmo Luterma­no, MAS, 2011, 52 p., ISBN 978-2-918300-52-6

60. Frederiko Engelso en aktualaj diskutoj. Werner Sepp­mann : Privile­gia loko por rigardi en la laborejon de la marksisma pensado. Notoj pri la korespondado inter Markso kaj Engelso ; Erwin Marquit : Engelso kaj logik­aj kontraŭdiroj ; Karl Hermann Tjaden : Kial ne estiĝis vera engelsis­mo, Elgermanigitaj de Vilhel­mo Luter­mano, MAS, 2011, 35 p., ISBN 978-2-918300-50-2

61. V. I. Lenino : Tri fontoj kaj tri partoj de la marksismo ; Anarĥi­ismo kaj socia­lismo ; Pri la slogano de Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo ; La oportunismo kaj la kolapso de la 2-a internacio ; La diferencoj en la eŭropa laborista movado ; Antaŭ­parolo al la broŝuro de N. Buĥarin : “Mondeko­no­mio kaj imperiismo” ; elgermanigi­taj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 40 p., ISBN 978-2-918300-53-3

62. Daŭrigo de la Manifesto, Moderna poziciiĝo de komunista par­tio, La progra­mo de la Germana Komunista Partio DKP, kun antaŭ­pa­rolo de Helmut Dunkhase, elger­man­igita de Vil­helmo Lutermano, MAS, 2011, 63 p., ISBN 978-2-918300-54-0

63. Lode Van de Velde : Epizodoj, MAS, 2011, 57 p., ISBN 978-2-918300-55-7

64. Jasuo HORI : Tertrema katastrofo de Japanio. Taglibro, MAS kaj SAT, 2011, 165 p., ISBN 978-2-918300-56-4

65. Werner Seppmann : La malkonfesata klaso.. Pri la laborista klaso hodiaŭ, elger­manigita de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2011, 176 p., ISBN 978-2-918300-57-1

66. Roberto Ŝtejgervaldo : Sen laborista klaso okazas nenio esenca, sed sole kun ĝi – ankaŭ ne ; Werner Seppmann : Remalkovro de la klasoj, elgermanigitaj de Vil­hel­mo Lu­ter-mano, MAS, 2011, 35 paĝoj, ISBN 978-2-918300-58-8

67. Elmar Getto : Brazilo transe de piedpilko kaj sambo. Ger­man­igi­ta de Karl Weiss, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, ISBN 978-2-918300-60-1

68. Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kri­ti­ko de la politika eko­no­mio. Libro I : La produkt­ad­procezo de la kapitalo, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, ISBN 978-2-918300-59-5 (vd la 2-an eldonon, n-ro 115)

69. Kien la klimato ? N-ro 2, MAS, 2011, 61 p., ISBN 978-2-918300-61-8

70. Berto Breĥto : Historioj pri S-ro Kojno, elgermanigitaj de Vilhelmo Luterma­no, MAS, 2011, 43 p., ISBN 978-2-918300-62-5 (ekskluzive kiel materialo por semina­rio ĉe MAS)

71. Ivan Efremov : Rakontoj pri neordinaraĵoj, tradukitaj el la rusa de Jurij Fin-kel, MAS, 2011, 604 p., ISBN 978-2-918300-63-2

72. Alfredo Bauer : Kritika historio de la judoj, vol. 1, elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2011, 459 p, ISBN 978-2-918300-64-9

73. Karlo Markso : Respondo al V. I. Sasuliĉ, kun Klaus Gietingter : La mis-kompreno, elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2011, 59 p., ISBN 978-2-918300-71-7

74. Frederiko Engelso : La evoluo de la socialismo de utopio al scienco, elgerma-nigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 65 p., ISBN 978-2-918300-65-6

75. Georgo Fulberto : „La kapitalo” koncize. Kun recenzo de Lucas Zeise. Elgerman-igita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 98 p., ISBN 978-2-918300-72-4

76. Ivan Efremov : Tais el Ateno. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2012, 533 p., ISBN 978-2-918300-73-1

77. Berto Breĥto : Me-ti, libro de turnoj. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, en : Vilhelmo Lutermano : Materialo por la seminario de MAS : “Berto Breĥto kaj klasa moralo en liaj verkoj « Historioj pri S-ro Kojno » kaj « Me-ti, libro de turnoj », Parto 2-a : « Berto Breĥto : Me-ti, libro de turnoj »”, MAS, 2012, 147 p., ISBN 978-2-918300-74-8

78. Eddy Raats : Pasio, defio, amikeco. Spertoj de mont­grimpisto. MAS, 2012, 95 p., ISBN 978-2-918300-70-0

79. Eddy Raats : La longa vojaĝo. Travivaĵoj de etulo. 2-a eld., MAS, 2012, 99 p., ISBN 978-2-918300-76-2

80. V. I. Lenin : Imperiismo, kiel la plej alta stadio de kapitalismo. (populara eseo) El la rusa tradukis Jurij Finkel. Monda Asembleo Socia (MAS), 2012, 125 p., ISBN 978-2-918300-77-9

81. Yoandry Martínez Rodríguez : Tri en la montaro. Tri infanteatraĵoj kun deseg­naĵoj de Adrián Armas González. Elhispanigita de Jozefo de J. Campos Pacheco, MAS, 2012, 54 p., ISBN 978-2-918300-79-3

82. Kien la klimato ? N-ro 3 (2012) Pri la roloj de kresko kaj de merkato en la tasko protekti la klimaton, Kvin eseoj elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 62 p., ISBN 978-2-918300-80-9

83. Rolfo Lotero : Ĉu evolucio aŭ kreado ? Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, Mon­da Asembleo Socia (MAS), 2012, 22 paĝoj, ISBN 978-2-918300-81-6

84. Hans’ Magno Encensbergo : Defendo de la lupoj kontraŭ la ŝafidoj. Poemoj. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 118 p., ISBN 978-2-918300-75-5

85. Domeniko Losurdo : Libereco kiel privilegio. Kontraŭhistorio de la libera­lismo. Esperantigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2012, 379 p., ISBN 978-2-918300-82-3

86. Franco Kafko : Letero al la patro. Kun akompanaj tekstoj kaj postparolo de Michael Müller. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2012, 81 p., ISBN 978-2-918300-83-0

87. Aleksandro Grin : Skarlataj veloj. La ora ĉeno. Kuranta sur ondoj. Mallon­gaj rakontoj. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2013, 418 p., ISBN 978-2-918300-84-788. Lothar Peter : Postmoderna maldekstra radikalismo ‒ ĉu vojo al nova eston­teco ? Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 25 p., ISBN 978-2-918300-85-4

89. Ontologio kaj fremdiĝo nuntempe. Domeniko Losurdo : Hegelo, Markso kaj la Ontologio de la socia esto ; Claudius Vellay : Fremdiĝo el la vidpunkto de la onto­logio de Lukaĉo. Materiisma etiko ĉi-flanke de religio kaj kredo. Elgermani­gi­taj de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2013, 61 p., ISBN 978-2-91830 0-86-1

90. Roberto Ŝtejgervaldo : Postmoderno estas nova melodio al malnova teksto. Elger­manigita de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2013, 28 p., ISBN 978-2-918300-87-8

91. Heinz Dieterich : Transiroj al la socialismo en la 21-a jarcento, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 22 p., ISBN 978-2-918300-88-5

92. Frederiko Engelso : Enkonduko al Karlo Markso : Klasbataloj en Francujo 1848 ĝis 1850 (1895), elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 23 p., 2013, ISBN 978-2-918300-89-2

93. Máté Zalka : Doberdo. Romano tradukita el la hungara de János Petik, MAS, 2013, 317 p., ISBN 978-2-918300-90-8

94. Jean-Guy Allard : Teroristoj de Usono kontraŭ Latinameriko. Artikoloj tra­dukitaj de Norberto Díaz Guevara kaj de ceteraj MAS-anoj, MAS, 2013, 445 p., ISBN 978-2-918300-78-6

95. Bartolomeo Laskaso : Raporto pri la detruado de Indio, kun Hans’ Magno Encensbergo : Retrorigardo en la estontecon. Tradukitaj el la hispana de Ludoviko Serrano Pérez kaj el la germana de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 107 p., ISBN 978-2-918300-66-3

96. V. Adoratskij : Kio estas marksismo kaj leninismo. El la rusa lingvo tradukis F. Robiĉek, lingve kontrolis E. Drezen. Reeldono de la verko aperinta ĉe EKRELO laŭ vort­rekona skano de la Universala Esperanto-Asocio (UEA) fare de Roy McCoy, redaktita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 36 p., ISBN 978-2-918300-92-2

97. Lenino : Pri religio. Du artikoloj. Socialismo kaj religio, trad. M. Lapin kaj G. Demidjuk ; Pri rilato de laborista partio al religio, trad G. Demidjuk ; redaktitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2013, 28 p., ISBN 978-2-918300-96-0

98. Instituto Markso-Engelso-Lenino : La instruo de Karlo Markso. El la rusa lingvo tradukis P. Gavrilov, N. Incertov, V. Polakov, E. Ŝvedova. Lingve kontrolis V. Polakov. EKRELO, Amsterdamo, 1933. Reeldono ĉe MAS laŭ vortrekona skanado de la Universala Esperanto-Asocio (UEA) fare de Roy McCoy, redaktita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2014, 39 p., ISBN 978-2-918300-95-3

99. Ignacio Ramonet : La eksplodo de la ĵurnalismo. De la amaskomunikiloj al la amaso de komunikiloj. Tradukita de Maria Julia Cárdenas Cápiro kaj Vilhelmo Lu- termano, MAS, 2013, 104 p., ISBN 978-2-918300-95-3

100. Karlo Markso kaj Frederiko Engelso : Manifesto de la Komunista Partio, kun enkonduko de Eric Hobsbawm, Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 126 p., ISBN 978-2-918300-015-2

101. Frederiko Engelso : La libro de revelacio (La apokalipso de Johano). El-germanig­ita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2014, 28 p., ISBN 978-2-918300-97-7

102. Karlo Radeko : Kapitalisma sklaveco kaj socialisma labor-organizo, EKRE­LO, Lepsiko, 1931, reeldonita de MAS, laŭ vortrekona skanado de la Universala Espe­ranto-Asocio (UEA) fare de Roy McCoy, redaktita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2014, 43 p., ISBN 987-2-918300-94-6

103. Frederiko Engelso : Pri la loĝejproblemo. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2014, 80 p., ISBN 978-2-918300-98-4

104. Aleksandro Grin : La mondo brilanta. La vojo nenien. Cent verstoj laŭ rive­ro. El la rusa tradukis Jurij Finkel. Ilustraĵoj de S. G. Brodskij, MAS, 2014, 434 p., ISBN 978-2-918300-99-1

105. Historio estas farata. Kontribuaĵoj al la materiisma koncepto de historio. Georg Fülberth : La invento de la meztavolo ; Lucas Zeise : Pri la homo oecono­mi­cus, pri la ekonomio kaj pri la laboro ; Hans-Peter Brenner : La rilato inter homo kaj naturo. Elger­manigitaj de Vil­helmo Lutermano. MAS, 2014, 37 p., ISBN 978-2-36960-001-5

106. Thomas Metscher : Lingvo kiel praktika mondkonscio. Ri­markoj pri la marksa kaj engelsa lingvokoncepto kaj pri ĝiaj sekvoj ; Roberto Ŝtejgervaldo : Tut­simple marks­ismo (recenzo) ; Thomas Met­scher : Breĥto kaj la alta arto de simple­co. Elgerman­igitaj de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), 2014, 46 p., ISBN 978-2-36960-000-8

107. Milito kaj paco. Berto Breĥto : La memoro de la homaro ; Andrew Mur­ray : Mili­to kaj kontraŭstaro al milito ; Erhard Crome : Ĉu jarcento pacifika ? Bernd Müller : Du strategioj de la ekspansio orienten ; Hermann Kopp : Recenzo de la libro de Peter Stru­tynski pri senpilotaj flugmaŝinoj por batalo (sepavoj) ; Tho­mas Metscher : “Malbenita estu la milito”. Politi­ka poezio ‒ pensadoj pri disputata nocio ; 15 jaroj NATO-agreso kontraŭ la Federacia Respubliko Jugoslavio ; Werner Ruf : La ĝihadisma internacio. Ĉu variaĵo de privata milita entreprenis­mo ? ; An­dreas Wehr : Pri la aktualeco de la imperi­ismo-demando. Elger­manigitaj de Vilhel­mo Lutermano, MAS, 2014, 82 p., ISBN 978-2-36960-002-2

108. Thomas Metscher : Socialisma avangardo kaj realismo. Pri la estetiko de Dmi­t­ri Ŝostakoviĉ. Elgermanigis Vilhelmo Lutermano, MAS, 2014, 40 p., ISBN 978-2-36960-003-9

109. Berto Breĥto kaj la komunismo. Manfred Wekwerth : Breĥto 2006 ‒ kelkaj proponoj ; Werner Seppmann : Breĥto kaj la perspektivoj de ŝanĝo ; Ernst Schuma-­ cher : Pensado pri Breĥto en la epoko de tutmondiĝinta kapitalismo ; Hans Heinz Holz : La plumarbo kaj la komunismo. Pri la partieco de breĥta liriko ; Uwe Jens Heuer : Pri scio kaj kredo ; Jost Hermand : Breĥto kiel instruisto de « senburĝeco » ; Klaus Höpcke : « Breĥ­to sur la tagordon » ; Sabine Kebir : Berto Breĥto ‒ sendependa komunista intelektulo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 116 p., ISBN 978-2-36960-004-6

110. Thomas Metscher : La koncepto de integra marksismo. Teoria koncepto kaj pensado de nova kulturo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 33 p., ISBN 978-2-36960-005-3

111. Claude Piron : La bona lingvo. Kun antaŭparolo de Renato Corsetti. MAS, 2015, 104 p., ISBN 978-2-36960-006-0

112. Karlo Markso : La interna milito en Francujo (1871 La Pariza Komunu­mo). Kun antaŭparolo de Frederiko Engelso. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. 2-a, reviziita eldono, MAS, 2015, 128 p., ISBN 978-2-36960-017-6

113. Frederiko Engelso : Malfruaj verketoj. Elgermanigitaj de Vilhelmo Luterma­no, MAS, 2015, 102 p., ISBN 978-2-36960-008-4

114. Paul Cockshott kaj Allin Cottrell : Socialismo fareblas. Alternativoj el la komputilo. Elgerman­ig­ita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 348 p., ISBN 978-2-36960-009-1

115. Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I, Kri­ti­ko de la politika eko­no­mio. Libro I : La produkt­ad­procezo de la kapitalo, elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2-a eldono, 2015, 763 p., ISBN 978-2-36960-010-7 (en 2015 nur reta, ĉe : http://marxists.org ; vidu la 3-an eldonon : n-ro 166)

116. Boris Kolker ; Claude Piron : Kontribuo de la rusa al Esperanto ; Esperanto ‒ ĉu lingvo okcidenta ?, MAS, 2015, ISBN 978-2-36960-020-6

117. Alfredo Kozingo : Stalinismo, leninismo, marksismo. Elgermanigita de Vil­helmo Luter­ma­no, MAS, 2015, 110 p., ISBN 978-2-36960-019-0

118. Alberto Fumero : Nia vortaro por latinamerikanoj. Español-esperanto, Esperan­to-hispana. MAS, 2015, p., ISBN 978-2-36960-021-3

119. Vilhelmo Lutermano : Prezento de Ziskindo “La parfumo“. MAS, 2015, 98 p., ISBN 978-2-36960-023-7

120. Claude Piron : La lingva defio. Elfrancigita de Vilhelmo Lutermano kun re­sumoj. MAS, 2015, 38 p., ISBN 978-2-36960-013-8

121. Evald Vasiljeviĉ Iljenkov : Markso kaj la okcidenta mondo. Elrusigita de Jurij Finkel. MAS, 2015, 42 p., ISBN 978-2-36960-016-9

122. Johano Besada : El la korkelo. Kun Biblio : “Ijobo“, notoj kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 58 (68) p., ISBN 978-2-36960-022-0

123. Jozefo de Jesus Campos Pacheco kaj Ramón Gómez Gaytán : Animoj en ludo. Teatraĵo por junuloj en Esperanto kaj en la hispana, kun bildoj de Ciro Hojko — Almas en juego, en esperanto y en español, con ilustraciones de Ciro Hojk­ar. MAS, 2015, 92 p., ISBN 978-2-36960-024-4

124. Renato Corsetti (sub la respondeco de) ; Laborgrupo La Bona Lingvo) : Fa­ciliga vortaro por Fundamenta Esperanto, 2-a eld., MAS, 2015, 112 p., ISBN 978-2-36960-025-1

125. Detlev Blanke ; Sebastian Kirf : Pri planlingvoj, interlingvistiko, Esperanto, lingvopolitiko kaj kelkaj aliaj temoj. Video-Intervjuo kun Detlev Blanke. Realigita kaj vidbende registrita de Sebastian Kirf, 2005-04-09 en la Interkultura Centro en Herzberg/ Harz – Hercbergo ĉe Harco ‒ (la Esperanto-urbo). La teksto. Elgerman­ig­ita kaj kun “Averto de la tradukinto” kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 150 p., ISBN 978-2-36960-026-8

126. Vilhelmo Lutermano (ed.) : La Eŭropa Unio, Greklando kaj la eŭropanoj. Diver­s­aj konceptoj por la estonteco. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 106 p., ISBN 978-2-36960-027-5

127. C.F. Ramuz : Aline (vd n-ron 1), 2-a eldono, MAS, 2015, 142 p., ISBN 978-2-36960-028-2

128. Luĉano Kanforo : Mallonga historio de la demokratio. De Ateno ĝis la li-beral­ismo. Kun postparolo de Oskar Lafontaine. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­ma­no. MAS, 2015, 124 p., ISBN 978-2-36960-029-9

129. Elisée By’Elongo Ish’Eloke : Hi­storio de la Esperanto Movado en Sud-Af­riko kaj ties periferioj. Biografie kaj omaĝe por Axel von Blottnitz, kun antaŭpa­rolo de Renato Corsetti kaj postparolo de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 188 p., ISBN 978-2-918300-67-0

130. Georgo Fulberto : Marksismo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2015, 106 p, ISBN 978-2-36960-030-5

131. Imre Farkas : Mi trapasas “Király-hágó”-n, pordegon de Transil­vanio. Infan­romano. Esperantigis [el la hungara] : László Pásztor. Lingve revi­ziis Renato Corsetti. Kun postparolo de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2015, 112 p., ISBN 978-2-36960-031-2

132. Eugen Wüster : Enciklopedia vortaro. Volumo ses (literoj m – o). Ciferec​ig­ita, enpaĝigita kaj kun antaŭparolo de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2015, 130 p., ISBN 978-2-36960-032-9

133. Karlo Markso kaj Frederiko Engelso : Leteroj al Ludwig Kugelmann en la jaroj 1871 kaj 1872. Elgermanigitaj kaj kun postparolo de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2015, 58 p., ISBN 978-2-36960-033-6

134. Martemjan Nikitiĉ Rjutin : Stalino kaj krizo de la proletara diktaturo. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2015, 168 p., ISBN 978-2-36960-034-3

135. Jean-Pierre Petit : Praeksplodo. Scio sen landlimoj. La aventuro de Ansel­mo Lupurlup’. Desegnaĵoj de la aŭtoro. Tradukita el la franca de Roland Platteau. Korek­tita de Javiero Ramos Nistal. MAS, 2015, 88 p., ISBN 978-2-36960-035-0

JPPpipe.jpg

136. Ernesto Che Guevara : La socialismo kaj la homo en Kubo. ‒ El socialismo y el hombre en Cuba. Elhispanigita de Norberto Díaz Guevara. Dulingva eldono. MAS, 2015, 74 p., ISBN 978-2-36960-036-7

137. Eddy Raats : Rakontetoj. MAS, 2015, 54 p., ISBN 978-2-36960-037-4

138. Eddy Raats : De lange reis. Tradukita de la aŭtoro el Esperanto (el MAS-libroj n-roj 79 kaj 39) al la neder­lan­da, MAS, 282 p., ISBN 978-2-36960-038-1

139. Eddy Raats : La sagaa vojo de la aŭstria Ocvalo. MAS, 2015, 114 p., ISBN 978-2-36960-039-8

140. José Martí : Nia Ameriko. Tradukita el la hispana de Orlando E. Raola. MAS, 40 p., ISBN 978-2-36960-040-4

140-a. José Martí : Nia Ameriko. Tradukita el la hispana de Orlando E. Raola. MAS, E-Pub, ISBN 978-2-36960-041-1

141. Jurij German : La afero, al kiu vi servas. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2016, [359] 372 p., ISBN 978-2-36960-042-8

142. Claude Piron (Klaŭdjo) : Kompreniĝi inter afrikanoj. Elfrancigita de Vilhel­mo Lutermano. Se comprendre entre Africains. Dulingva eldono. MAS, 2016, 62 p., ISBN 978-2-36960-044-2

143. Leo Trocko : Antaŭparolo kaj enkonduko al la germana eldono de“La kon­stanta revolucio” kaj La malsano de Lenino. Kun biografi­et­oj de Jurij Finkel. Tra­duko el la germana kaj postparolo de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2016, 112 p., ISBN 978-2-36960-045-9

144. Maricela Prendes : Vintraj pretekstoj. Poemoj elhispanigitaj de Aleksandro Tilano, MAS, 2016, 52 p., ISBN 978-2-36960-046-6

145. Danielle Bleitrach ; Marianne Dunlop : Sovetio dudek jarojn poste. Reveno el Ukrainujo en milito. Elfrancigita de Roland Platteau kaj Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 240 p., ISBN 978-2-36960-047-3

146. Claude Piron (Klaŭdjo) : Vere masoĥistaj, tiuj teranoj ! Vraiment maso, ces terri­ens ! Elfrancigita de Vilhelmo Lutermano. Dulingva eldono. MAS, 2016, 50 p., ISBN 978-2-36960-048-0

147. Jorge Camacho : Palestino strangolata. Kun antaŭparolo de Lee Miller. Kov­rilo de Pedro de Arce Trujillo. MAS, 2016, 72 p., ISBN 978-2-36960-049-7

148. Leo Trocko : La testamento de Lenino. Elangligis Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 102 p., ISBN 978-2-36960-052-7

149. Jozefo de Jesús Campos Pacheco kaj Ramón Gómez Gaytán : Luddancejo, kie la nokto ne finiĝas / Bolera S.A. donde la noche no acaba. MAS, 2016, 82 p., ISBN 978-2-36960-053-4

150. Roberto Ŝtejgervaldo : “Koba, por kio vi bezonas mian morton ?” Pri la moskvaj procesoj 1936 ĝis 1938. Socialismo kaj ŝtato. Kun biografietoj de Jurij Finkel. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 128 p., ISBN 978-2-36960-054-1

151. L[ev Ivanoviĉ] Ĵirkov : Kial venkis Esperanto ? Studo. Leningrada Ŝtata His­tori-Lingvis­tika Instituto ; Lingva Komisiono de Sovetrespublikara Esperantista Unio ; EKRELO ; Leipzig 1931 [Lepsiko 1931] ; Reeldono. MAS, 2016, 54 p., ISBN 978-2-36960-055-8

152. Karlo Markso : Enkonduko al Kontribuaĵo al la kritiko de la politika ekono­mio. Elgerma­nigita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 54 p., ISBN 978-2-36960-056 -5

153. Hans Modrow : Survoje por progreso. Renkontiĝoj de diplomato. Sovetio, Gorbaĉovo, Ruslando kaj La­tiname­riko. Elgerma­ni­gita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2016, 124 p., ISBN 978-2-36960-057-2

154. Jozefo V. Stalino : Pri la mankoj de la partilaboro kaj la disponoj por lik­vidi la trockistajn kaj ceterajn falslangulojn. Referaĵo kaj finparolo en la plenkun­sido de la CK de la VKP(b), la 3-an kaj 5-an de marto 1937. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano. Kun biografietoj de Jurij Finkel. MAS, 2016, 232 p., ISBN 978-2-36960-058-9

155. Leo Trocko : La daŭrigata revolucio. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 416 p., ISBN 978-2-36960-059-6

156. Roza Luksemburgo : Pri la rusa revolucio. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, MAS, 2016, 60 p., ISBN 978-2-36960-060-2

157. Vilhelmo Lutermano (ed.) : Roza Luksemburgo. Biografieto. Tradukita kaj redaktita laŭ la germanlingva Vi­kipe­dio de Vilhelmo Lutermano. MAS, 96 p., ISBN 978-2-36960-061-9

158. Jurij German : Kara mia homo. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2016, 584 p., ISBN 978-2-36960-062-6

159. Karlo Markso : Salajro, prezo kaj profito. Thomas Kuczynski : Markso popularigas Markson. Enkonduko al Karlo Markso : Salajro, prezo kaj profito. El-germanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 110 p., ISBN 978-2-918300-01-4

160. Claude Piron [Klaŭdjo] : Psiĥaj reagoj al Esperanto ; Afazio ; Letero al Leonard Orban ; La rajto komuniki. MAS, 2016, 70 p., ISBN 978-2-36960-063-3

161. Elian-J. Finbert : La plej belaj rakontoj pri hundoj. Elfrancigita de Roland Plat­teau. MAS, 2016, 82 p., ISBN 978-2-36960-064-0

titolafoto.jpg

162. Dragan Bunić : La monda federacio. Prezento de la libro. Tradukis el la ser­ba : Zlatoje Martinov. Reviziis : Mireille Grosjean, Rob Moerbeek, Vilhelmo Luter­ma­no. MAS, 2016, 62 p., ISBN 978-2-36960-070-1

163. Eugen Wüster : Enciklopedia Vortaro Esperanta-germana, kvina parto, korno-luzulo, cifere­ci­gita de Alek­san­dro Tilano. MAS, 2016, 110 p., ISBN 978-2-369 60-066-4 MAS, 2016, 62 p., ISBN 978-2-36960-070-1

164. Alfredo Kozingo : Kiom socialisma estis la reala socialismo ? Kontribuaĵo al teorio kaj historio. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 60 p., ISBN 978-2-36960-067-1

165. Naomi Klein : La decido. Kapitalismo aŭ klimato. Parto unua. Tradukita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 246 p., ISBN 978-2-36960-069-5

166. Karlo Markso : La kapitalo. Volumo I. Kritiko de la politika ekonomio. Libro I : La produktadprocezo de la kapitalo. Elgermanigita de Vilhelmo Luter­mano, 3-a, reviziita eldono, MAS, 2016, 924 p., ISBN 978-2-36960-071-8

167. A. Zimin (pseŭdonimo de Elkon Lejkin) : Socialismo kaj novstalinismo. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2016, 144 p., ISBN 978-2-36960-073-2

168. Leo Trocko : Tekstoj antaŭ kaj dum la germana katastrofo. Elgermanigitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2016, 86 p., ISBN 978-2-36960-074-9

169. Karlo Markso : La dekoka de brumero de Luizo Bonaparto. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano, MAS, 2016, 146 p., bindita, ISBN 978-2-36960-075-6 aperis :

170. Fidel Castro Ruz : La historio absolvos min. 2-a eldono, MAS, 2016, 176 p., ISBN 978-2-36960-076-3

171. Koffi GBEGLO : Esperantujismo. 2-a eldono, MAS, 2016, 90 p., ISBN 978-2-36960-077-0

172. Rajno Mario Rilko : La kanto pri amo kaj morto de la standardisto Kristoforo Rilko ; Duinaj elegioj de la 1-a ĝis 3-a. Bettina Krüger : La kanto pri amo kaj morto de la standardisto Kristoforo ; Vikipedio : La Duinaj elegioj. Tradukoj de Ramon Rius Santamaria kaj Vilhelmo Lutermano, MAS, 2017, 70 p., ISBN 978-2-36960-080-0 aperis : 22 aprilo 2017

173. Claude Piron [Klaŭdjo] : La ĉina – mitoj kaj realo. Le chinois – idées reçues et réalité. Du­lingva eldono. MAS, 2017, 82 p., ISBN 978-2-36960-081-7  aperis :  25 aprilo 2017

174. Bernard Friot : Salajrec-reto pri investkasoj, mono kaj dumviva salajro. Elfrancigita de Roland Platteau. MAS, 2016, ISBN 978-2-36960-079-4

ob_048d7b_croizat8etie.jpg
Ambroise Croizat entouré de ses collaborateurs - ne les oubliez jamais !

175 : Claude Piron [Klaŭdjo] : Lingva komunikado : kompara esploro farita sur­loke / Communication linguistique : Étude comparative faite sur le terrain. Duling­va eld. Trad. el la franca de Leo De Cooman. MAS, 2017, 98 p., ISBN 978-2-36960-083-1 aperis : 25 aprilo 2017

176 : Monda Asembleo Socia (MAS) : Poŝkalendaro 2017, MAS, 2017, 116 p., ISBN 978-2-36960-082-4

177 : DIE ZEIT : Ĉu Markso eble tamen pravis ?, MAS, 2017, 94 p., ISBN 978-2-36960-084-8 aperis : 24 aprilo 2017

178 : Karlo Markso kaj Frederiko Engelso : Manifesto de la Komunista Partio en la tra­du­koj de Artu­ro Baker (1908), Emil Pfeffer (1923), (T. Veder [1933]), Detlev Blanke (1990), Vilhelmo Lutermano (2015) kaj la germana originalo. Komp. Vilhelmo Lutermano. MAS, 2017, 386 p., ISBN 978-2-36960-085-5 aperis : 24 aprilo 2017

179. Jurij German : Mi responsas pri ĉio. El la rusa tradukis Jurij Finkel. MAS, 2017, 826 p., ISBN 978-2-36960-086-2 aperis :  21 aprilo 2017

180. Hans Heinz Holz : Pri la konstitucio de la USSR de 1936. Leo Trocko : La USSR en la spegulo de sia nova konstitucio. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano. Kun biografietoj de Jurij Finkel. MAS, 2017, 78 p., ISBN 978-2-36960-087-9

181 : Leo Trocko : La rusa revolucio. Kopenhaga parolado, novembro de 1932. Pri oportunista distordo de historio de la Februara revolucio. Deklaro de repre­zentantoj de komunistaj kaj laboristaj orga­nizaĵoj, unuiĝintaj en Organiza komitato « Ok­tobro-100 », 20-an de Marto 2017, Leningrado. Leo Trocko : La tragedio de la germana proletaro. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano kaj Jurij Finkel, respektive. MAS, 2017, 70 p., ISBN 978-2-36960-089-3

182. Jany Quiñones Valdés : Panoramo de kuba popola muziko. MAS, 2017, 70p., ISBN 978-2-36960-090-9

183. Leo Trocko : La Cimervalda Manifesto ; Pri la aktualeco de la slogano „Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo” ; Rozo Luksemburgo kaj la 4-a Internacio ; Burĝa demokratio kaj la batalo kontraŭ la faŝismo ; stalinismo kaj bolŝevismo. Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano, MAS, 78 p., ISBN 978-2-36960-092-3

184. Leo Trocko : Laborista ŝtato, termidoro kaj bonapartismo. Historia-teoria esploraĵo. Antaŭparolo (1932) ; Pri dialektika materiismo. Eltiraĵoj el la notlibroj de Trocko de 1933 ĝis 1935 ; Naŭdek jaroj da Komunista Manifesto (1937). Tradukitaj de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2017, 56 p., ISBN 978-2-36960-091-6

185. Alfredo Kozingo : „Stalinismo”. Esploro pri origino, esenco kaj efikoj. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2017, 466p., ISBN 978-2-36960-091-6

186. Theodor Bergmann : Strukturproblemoj de la komunista movado. Erarvo­joj, kritiko, novigo. Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2017, 298 p., ISBN 978-2-36960-095-4

187. Leo Trocko : 1917 La instruoj de la Oktobro (1924). Esperantigita de Vilhelmo Lutermano. MAS, 2017, ISBN 978-2-36960-096-1 188. Альфред Козинг : « Сталинизм ». Исследование происхож­дения, сущ­ности и результатов. Tradukita de MAS-n-ro 185 al la rusa de Jurij Finkel. MAS, 2917, ISBN 978-2-36960-097-8 (rusigita versio de n-ro 185)

189. Jozefo Kampo Paĉeko / José de Jesús Campos Pacheco : Ne kredu ĉion. Aŭdvida scenaro / Pa’ que nadie telo cuente. Audiovisual. Dulingva eldono. MAS, 2017, 72 p., ISBN 978-2-36960-098-5

190. Juan Ramón : Historia del movimiento esperantista en Cuba. [Historio de la esperantista movado en Kubo] (hispanlingva), MAS, 2017, ISBN 978-2-36960-099-2

191. Vladimir Majakovskij : Bone ! Poemo de l’ Oktobro. Elrusigis Konstantin Gusev. MAS, 2017, 114 p., ISBN 978-2-36960-100-5

La libroj de la Monda Asembleo Socia (MAS) haveblas ĉe la kutimaj libroservoj en Esperantujo, ĉefe ĉe SAT-amikaro, kie eblas pagi normale t. e. per ĉeko.

02/09/2017

mi ne plu havas esperon de nova vivo

Mi perdis mian animon,

ĝi foriris dum la dormo,

kaj pro bru' de granda ŝtormo

mi ne aŭdis ĝiajn paŝojn.

 

Tamen mi daŭre vivadas,

kaj sentas al mia koro,

kiu malrapide sed kun forto

ĉe mia brusto batadas.

 

Mi perdis mian animon,

eble ĉar mi ne plu havas

esperon de nova vivo,

sed mi tute ne bedaŭras...,

 

ĉar sen animo la vivo

estas afero normala.

Mi havas plurajn amikojn,

kiuj tra la mond' vagadas

kun espero, sed kun timo

pro la minacoj konstantaj.

29/08/2017

MEKANIKISTO ROBERT'

 Somere la bona maljuna mekanikisto Robert’
Kune kun lia hundo
Paŝas laŭ la bordo ĉiun aŭroron
Kaj kontemplas la tagiĝon
Tra la mara brumo

Li laboras ofte la tutan matenon
En sia aŭtejo
Dum lia katino
Dormetas kun la hundo
Antaŭ la ŝarĝaŭto

Posttagmeze
Li dormas siavice pace
En sia apogseĝo
Sciante ke li prizorgos la florojn
Antaŭ vespermanĝo

Liaj filoj kaj liaj amikoj
Venas poste viziti lin
Kiam la vizitantoj
Petas de li rakonton
Neniam li rifuzas
Ĉar li ŝatas
Rememori
Rakonti
Komenti

Sed noktokomence
Li sidas
Sola kun liaj bestoj
Kaj sub la siringo
Li priploras
Silente
Pri sia luma
Mortinta
Edzino
Kara
Kara
Lea

 

         (Sébastien Garant)

 

Tio ne estas mi, kiu ne plu kapablas pensi, nek senti, kiu ne havas la forton matenan leviĝi aŭrore kaj paŝi laû marbordo antaŭ ol iri al laboro ! Kaj mi neniam kapablis nek kapablos labori en aŭtejo, kaj mi ne siestas postagmeze, alie mi ne plu povus releviĝi kaj estus tiom malbone post dormo, ke estus forta eraro tion fari. Kaj ĉefe mi ne havas amikojn kiuj vizitas min, kaj nek filojn. Kaj neniam ajn iu ajn petas de mi rakonton, tiel ke, la emon kaj kapablon paroli kaj paroli, kiun mi havis nur dum juneco kaj al mi mem, mi perdas nun … Rememori, rakonti perdiĝas, kaj komenti nur faras sur Interreto kaj po iometo.

Do

ne estas mi

24/08/2017

le scandale qui arrive ça va éclabousser le monde entier


Rétrospective sur la lutte en Italie, plus des liens : https://www.prevention-sante.eu/actus/mobilisation-massiv...

dans une vidéo Ph. JANDROK parle de la nagalase, un dossier ici et sir les Dr Bradstreet et Gonzalez : https://lesmoutonsenrages.fr/2015/10/13/un-remede-interne...

 Isabelle Adjani : http://initiativecitoyenne.be/2017/09/excellente-et-percu...

Jamais frères de luttes n'ont été autant raillés, autant critiqués,

homaĝe al tiuj bravaj homoj kiaj Jandrok jen la strofoj de Mikaelo Giŝpling

Vi batalis kontraŭ hida drak'
Kaj defiis sangavidan ogron,
Sed ne sentis antaŭ la atak'
Singardemon kaj hontindan sobron.

La mensogo sur la tuta ter'
Plektas sian reton aranean,
Sed vi amis lumon de la ver'
Certe pli ol vian Dulcinean.

Se viktimoj ploras pro ofend',
Se perforto premas kaj molestas,
Dum komuna timo kaj silent'
Sole vi indignas kaj protestas.

Kia granda estas la abund'
Da servilaj sklavoj kaj kanajloj!
Kaj doloras la malnova vund',
Kaj la mokoj vipas kiel hajloj...

Tre ŝanĝiĝis nia vasta mond',
Sed ĝis nun, fidelaj al la votoj,
Kiel volontuloj al la front',
Ĉiam venas novaj donkiĥotoj.

Malaperis la fabela hord'
De la monstroj el la temp' obskura,
Sed aperas iu nova fort',
Ĉiam pli danĝera kaj terura.

Pretaj al batal' kaj polemik'
Vojas vi tra jaroj kaj tra mejloj...
Glavon sor! Jen nova malamik' --
Kaj ĉi-foje ne plu muelejoj !

(vous ne comprenez pas ? vous ne savez pas ce que vous perdez, apprenez l'Espéranto ! c'est facile je vous garanti)

comme dit Ariane Bilheran "chaque initiative individuelle oeuvrant pour le bien commun compte"