Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

03/07/2017

manipulation des mots typique de la propagande terroriste actuelle des prédateurs de haut-vol qui veulent se faire passer comme "progessistes" ! Soros par exemple

En la Numero 49 de « Freŝo » ‘stas reproduktitaj tiuj « argumentoj » tipikaj de la artifikoj de la nuntempa kapitalisma cerbolavado. Ni pripensu iom :

 

(...) Fermi la CEU
privata universitato kreita de Soros en Budapeŝto, kiun la hungara registaro volas fermi, kun la aprobo de la tuta hungara universitatanaro, ĉar ĝi konsistigas « mallojala konkurenco » por la aliaj ne estus nur bato kontraŭ internacieco kaj homaraneco,

Dio ! pere de brave belaj vortoj bone svagaj estas pli bone ĉu ne ? seigneur ! À grand renfort de beaux mots bien vagues et sans explication, ça vaut mieux !!    

sed ankaŭ kontraŭ la scienco ĝenerale. Ĝi jam estiĝis konata elita universitato por eduki internacie toleremaj vous trouvez que la pensée unique anticommuniste et anti-sociale actuelle est très tolérante ? Ĉu la ununura penso kontraŭkomunista kaj TINA estas vere tre tolerema ? Kiam oni legas la nuntempan usonan amaskomunikilaron oni povas dubi ! fakuloj en ekonomio, politiko kaj moderna organizado. (nur tio ??? por universitato oni povus revi pri pliaj temoj ne ? Aŭ ĉu fakte ili havas alian celon, pli precizan ...)

civitanajn movadojn kontraŭ tiu ordono. La iamaj lernantoj jam

reĝoficoj, vidu ! Ili formas mastrojn (privataj) ontaj spekulatistojn , kun menseco de « raĝo » tre tolerama homama kaj « demokrata » ho ja !

ne ĉiam kun la bonvolemo de kelkaj registaranoj . (eble tiuj havas bonajn kialojn, ne ? )

(...) Fermi la CEU , estas bato kontraŭ la evoluiĝinta internacieco ga jes ja la internacieco, kiu ebligas spekulacii mondskale por trudi malaltign de la salajroj, per la elekto de la plej malalta « salajreckosto » kaj malplej protektataj salajruloj :  kaj al kio ĝi estas « evoluiĝinta » diru ! per la reapero de la jam plejparte subiginta nacionalismoj naciismo ? Aŭ ĉu ne temas pli ekzakte pri konscio, ke la naciaj kadroj estas la ununuraj kie ebla provi funkciigi demokration, do enkonduki klasbatalajn politikojn. Lenino se li vivus nun dirus « Tutmondigo estas la suprema stadio de kapitalismo » !

.Tiu universitato superpaŝis la naciajn imagojn spirite, kaj en la EU ( kiu estas nuntempa USSR , kapitalisma USSR ! ) nun ankaŭ fakte. Lia fermo estus anaĥronisma repaŝo en (en demokration !l , klasbatalo, kaj ĉiuj luktoj por la individua libereco kaj por la defendo de la ekspluatitoj kaj malsekurigituloj iĝis de dudek da jaroj io anaĥronisma ! Pri tio indas vere plori !     ! al pli ol cent jara pasinteco.

fermo de CEU . Tiun naciisman (tiu respublika devojigo el la vojo kien la internaciaj firmaegoj kondukajs la naivan obeeman gregon al la buĉisto)

devojiĝon devas la internacia demokratio ( tio estas Novparolo orwell-a !   tio, kion ili nomas « demokration » estas ties malo ) malebligi, per neakcepto (...) Por sociaj sciencoj, resti en la tolerema reala objektiveco   se ili certas posedi la « realan objektivecon (TINA = there is no alternative Thatcher-maniere?) ili ne estas toleremaj, ĉar ili, kiel la stalinistoj, certas posedi la « sciencan » dogmon, do tiuj, kiuj rifuzas tiujn « sciencajn » konkludojn, ene havas racion do estas freneazj kaj oni ilin sendos en frenzulejon (ili jam komencas, jes ja !! ne nur en Sovetio) estas nuntempe la dialogika metodo. Kio nuntempe okazas en la nacilandaj

universitatoj estas limigita de naciaj interesoj   de naciaj interesoj, do de la interesoj de la popolo !d e la laboristoj, kaj ne de la internaciaj firmaegoj, kiuj ludas internacie por trudi kiel eble plej malaltaj salajoj, kaj malreguligitaj laborpostenoj!)    . Eble estas nuntempe la unua,

plejeble neutral-scienc-libera

universitato ha ha o ! ni bone vidas tie la taktiko Thatcher-a kiel la ideologiistoj de la novliberala kapitalismo pretendas trudi ilian falsitan veron al la homoj ! kiu funkcias en la mondo internacie, kaj kiu intenacio funkcias ? Nur unu, tiu de la kapitalistoj ! la CEU .

CEU estas la pluevoluo de nacie limigitaj universitatoj hniversitato neniam estas internaciae limigita (ĉefe se ĝi ne estas limigita je la angla lingvo, kiel konjeteble estas la « internaciaj » …) la sciencaj studoj transiras limojn tuj. Ĉi tie estas uzata la tutmond-internacia sperto por socio-ekonomiaj sciencoj (toujours uniquement les spertoj socio economiques !! comme si il n’y avait que ça sur terre, alors que c’est la partie la moins scientifique et la plus idéologique des études ! Comme c’est curieux ils ne parlent jamais d’études supérieures de littératures !!! ni de sciences naturelles !!! ni de physique, ni de mathématiques, ni d’histoire, ni d’astronomie, ni surtout de philosophie , etc, on conditionne les gens , le troupeau de « mougeons » à penser « université de haut niveau = étude d’économie dans l’art de se faire un max de fric ! . oui …. c’est cela .. c’est cela ...     Reveninte en la geografia sfero, de kie komence en la

multpopola ŝtato jam okazis la unuaj konsciaj spertoj de internacionalismo,

en la forta kontraŭeco al nacionalismo ( ivous avez remarqué comme ils font une fixation sur le « nationalisme » », c’est vraiment une obsession chez eux ! Il faut se demander ce que ça signifie, « à qui profite le crime » qui la interêt à détruire les nations, en 1900 c’était les prolétaires, mais en 2000 ce sont les investisseurs capitalistes, et les spéculateurs, et ceux qui veulent remplacer les pouvoir des états, toujours en danger d’être démocratiques !   par celui des entreprises autoproclamées et leurs vigiles privés et leurs « lois » privées et leurs financiers sans pitié et leur totalitarisme spécieux et gluant, (...) La CEU estas modele instalita

universitato, kiu devas nepre resti, kiel ekzemplo por divastiĝo, unue tuteŭrope, subigante la nacionalismon en la Eŭropunio, kiu bremsas la pluevoluon, al shtato de Unuiĝinta Eŭropo,  anglalingva ! ... instruante en universitatoj kaj diversaj lernejoj, la inter-econ.

Eŭgeno Macko

Les commentaires sont fermés.